pb.pl
0,2400 zł
9,09% 0,0200 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2001 II Q 2001 III Q 2001 IV Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 491 014 765 139 776 213 597 649
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 933 21 756 56 581 -27 567
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -34 316 -21 762 4 545 -56 162
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -32 068 -16 508 -3 177 -53 531
Amortyzacja (tys. zł) 3 548 3 548 3 548 3 548
EBITDA (tys. zł) 17 481 25 304 60 129 -24 019
Aktywa (tys. zł) 1 899 364 2 124 285 1 998 869 1 957 683
Kapitał własny (tys. zł)* 488 830 453 793 450 616 1 051 585
Liczba akcji (tys. szt.) 7 392,686 7 392,686 7 392,686 11 335,454
Zysk na akcję (zł) -4,338 -2,233 -0,430 -4,722
Wartość księgowa na akcję (zł) 66,123 61,384 60,954 92,770
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej