pb.pl
0,2400 zł
9,09% 0,0200 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 132 46 987 41 653 44 203
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 900 -8 943 -465 -344
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 617 -10 266 -1 840 -1 787
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 171 -9 223 -1 531 -1 513
Amortyzacja (tys. zł) 2 650 2 770 2 209 2 208
EBITDA (tys. zł) 5 550 -6 173 1 744 1 864
Aktywa (tys. zł) 123 291 131 717 136 086 139 804
Kapitał własny (tys. zł)* 15 870 6 738 5 609 3 967
Liczba akcji (tys. szt.) 30 666,180 30 666,180 30 666,180 31 099,512
Zysk na akcję (zł) 0,038 -0,301 -0,050 -0,049
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,518 0,220 0,183 0,128
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej