pb.pl
0,6400 zł
6,67% 0,0400 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 43 844 46 111 50 132
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -670 1 501 2 900
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -2 058 752 1 617
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -1 722 559 1 171
Amortyzacja (tys. zł) 0 2 679 2 649 2 650
EBITDA (tys. zł) 0 2 009 4 150 5 550
Aktywa (tys. zł) 129 835 127 113 125 111 123 291
Kapitał własny (tys. zł)* 15 919 14 335 14 691 15 870
Liczba akcji (tys. szt.) 30 666,180 30 666,180 30 666,180 30 666,180
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,056 0,018 0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,519 0,467 0,479 0,518
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej