pb.pl
0,7840 zł
-0,76% -0,0060 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 Q 2016 Q 2016 Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 303 801 46 187 45 017 52 571
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 27 361 280 3 629 2 429
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 22 279 8 126 2 365 1 338
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 37 980 4 575 1 800 1 270
Amortyzacja (tys. zł) 15 332 2 608 2 510 2 794
EBITDA (tys. zł) 42 693 2 888 6 139 5 223
Aktywa (tys. zł) 107 010 114 392 118 480 120 416
Kapitał własny (tys. zł)* -11 672 8 550 10 890 11 739
Liczba akcji (tys. szt.) 26 752,842 30 252,842 30 252,842 30 252,842
Zysk na akcję (zł) 1,420 0,151 0,059 0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,436 0,283 0,360 0,388
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej