pb.pl
0,6400 zł
6,67% 0,0400 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 2016 Q 2016 Q 2016 Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 187 45 017 52 571 48 236
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 280 3 629 2 429 -753
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 126 2 365 1 338 -1 986
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 575 1 800 1 270 -2 980
Amortyzacja (tys. zł) 2 608 2 510 2 794 2 675
EBITDA (tys. zł) 2 888 6 139 5 223 1 922
Aktywa (tys. zł) 114 392 118 480 120 416 123 485
Kapitał własny (tys. zł)* 8 550 10 890 11 739 10 199
Liczba akcji (tys. szt.) 30 252,842 30 252,842 30 252,842 30 666,180
Zysk na akcję (zł) 0,151 0,059 0,042 -0,097
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,283 0,360 0,388 0,333
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej