pb.pl
0,2400 zł
9,09% 0,0200 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 236 0 43 844 46 111
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -753 0 -670 1 501
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 986 0 -2 058 752
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 980 0 -1 722 559
Amortyzacja (tys. zł) 2 675 0 2 679 2 649
EBITDA (tys. zł) 1 922 0 2 009 4 150
Aktywa (tys. zł) 123 485 129 835 127 113 125 111
Kapitał własny (tys. zł)* 10 199 15 919 14 335 14 691
Liczba akcji (tys. szt.) 30 666,180 30 666,180 30 666,180 30 666,180
Zysk na akcję (zł) -0,097 0,000 -0,056 0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,333 0,519 0,467 0,479
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej