pb.pl
0,5380 zł
1,51% 0,0080 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2015 II Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 214 414 256 928 42 514 46 873
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 23 016 25 346 2 330 2 015
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 190 20 872 1 682 1 407
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 35 555 37 233 1 678 746
Amortyzacja (tys. zł) 10 727 12 897 2 170 2 435
EBITDA (tys. zł) 33 743 38 243 4 500 4 450
Aktywa (tys. zł) 96 867 104 336 104 336 107 010
Kapitał własny (tys. zł)* -14 388 -12 566 -12 566 -11 672
Liczba akcji (tys. szt.) 26 752,842 26 752,842 26 752,842 26 752,842
Zysk na akcję (zł) 1,329 1,392 0,063 0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,538 -0,470 -0,470 -0,436
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej