pb.pl
11,5000 zł
3,60% 0,4000 zł
PGS Software SA (PSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - PGSSOFT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka informatyczna oferująca usługi z dziedziny tworzenia oprogramowania oraz outsourcingu IT. Klientami są głównie zagraniczne firmy, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich oraz Niemiec.

Dane teleadresowe

Ulica: Klecińska 123
Kod: 54-413
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7982692
Fax: +48 71 7982690
Internet: www.pgs-soft.com
Email: pgs-soft@pgs-soft.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PGS Software SA
Prezes: Gurgul Wojciech
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 28 432 107
Zatrudnienie:
  • 298 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 8971719181
KRS: 0000304562
EKD: 62,01
Ticker GPW: PSW
ISIN: PLSFTWR00015

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 326 969 230,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 28 432 107 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 417 731
Liczba głosów na WZA: 40 932 107 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,81%
Kapitał akcyjny: 568 642,14 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 917 731
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,19%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Copernicus Capital TFI SA poprzez Presto FIZ AN i Infinitas FIZ AN 18 134 000 (63,78%) 30 634 000 (75,16%) 2017-04-12 FAM, ETX, RDL, LKS, VOT, CZT, CCS, SKH, NEM, MRG, SUL,
NN OFE portfel 2 112 500 (7,43%) 2 112 500 (5,18%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,
PGS Software SA 171 231 (0,60%) 171 231 (0,42%) 2019-06-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria J 90 000
0,00
0,02 0,00 28 432 107
568 642,14
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-06
podwyższenie kapitału seria I 200 202
0,00
0,02 0,00 28 342 107
566 842,14
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-06
podwyższenie kapitału seria G 259 000
0,00
0,02 0,00 28 141 905
562 838,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-08
2016-08-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 80 000
0,00
0,02 0,00 27 882 905
557 658,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-20
2016-08-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 161 500
0,00
0,02 0,00 27 802 905
556 058,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-03
2016-08-25
podwyższenie kapitału seria E i F 301 706
0,00
0,02 0,00 27 641 405
552 828,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-16
2016-08-25
podwyższenie kapitału seria E 214 766
0,00
0,02 0,00 27 339 699
546 793,98
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-16
2016-08-24
seria F - oferta menedżerska 180 000
0,00
0,02 0,00 27 124 933
542 498,66
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-04
2016-08-25
seria E - oferta menedżerska 194 933
0,00
0,02 0,00 26 944 933
538 898,66
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-04
2016-08-25
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-04-02 12 500 000
250 000,00
0,02 0,02 25 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-10-24
2008-04-24
2016-08-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-04-02 12 500 000
250 000,00
0,02 0,02 12 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-24
seria D - subskrypcja prywatna 2008-06-10 1 500 000
525 000,00
0,02 0,35 26 750 000
535 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-10-24
2008-09-17
2016-08-25
seria C - subskrypcja prywatna 2008-06-10 250 000
5 000,00
0,02 0,02 25 250 000
505 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-10-24
2008-09-17
2016-08-25
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2011-06-28 260 000
5 200,00
0,02 0,02 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2011-06-28 265 000
5 300,00
0,02 0,02 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I- oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2014-05-08 265 000
5 300,00
0,02 0,02 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2014-05-08 130 000
2 600,00
0,02 0,02 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-08-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2018-12-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2018-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2017-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2017-12-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2017-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2017-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2016-11-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-11-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2016-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2015-11-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-11-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2015-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2014-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2014-11-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2014-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-09-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-04-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2013-04-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2012-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2012-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2011-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2011-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2010-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2010-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gurgul Wojciech Prezes Zarządu 2008-04-24 -
Jabłoński Bartosz Członek Zarządu 2019-12-09 -
Rolak Krzysztof Członek Zarządu 2019-12-09 -
Stawarz Marcin Członek Zarządu 2019-12-09 EMAX - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Piwowar Paweł Przewodniczący RN 2016-04-14 INFOVIDE - Prezes Zarządu
ABG - Wiceprezes Zarządu
ASSECOP - Wiceprezes Zarządu
Bierkowski Jacek Wiceprzewodniczący RN 2016-04-14 -
Asmar Therese Członek RN 2016-04-14 -
Szkutnicki Piotr Członek RN 2016-04-14 -
Strumiński Witold Członek RN 2017-02-01 -