pb.pl
0,7150 zł
-2,05% -0,0150 zł
SKOTAN SA (SKT)

Wyniki finansowe - SKOTAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 231 1 571 883 947
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 382 -1 001 -165 -1 144
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 930 -1 175 135 -1 411
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 930 -1 175 200 -1 411
Amortyzacja (tys. zł) 183 196 187 190
EBITDA (tys. zł) -1 199 -805 22 -954
Aktywa (tys. zł) 6 869 6 650 7 113 6 275
Kapitał własny (tys. zł)* -8 095 -9 270 -9 070 -10 481
Liczba akcji (tys. szt.) 27 000,000 27 000,000 27 000,000 27 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,071 -0,044 0,007 -0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,300 -0,343 -0,336 -0,388
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej