pb.pl
16,4800 zł
0,12% 0,0200 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 65 953 18 808 16 498 33 528
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 807 1 230 209 533
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 632 1 061 64 268
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 427 637 85 455
Amortyzacja (tys. zł) 1 063 1 600 1 314 1 259
EBITDA (tys. zł) 11 870 2 830 1 523 1 792
Aktywa (tys. zł) 156 692 121 687 112 119 125 096
Kapitał własny (tys. zł)* 77 980 70 172 70 258 70 252
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,988 0,075 0,010 0,053
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,143 8,227 8,237 8,237
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej