pb.pl
14,1000 zł
-2,22% -0,3200 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 402 10 138 24 756 65 953
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 449 1 654 1 356 10 442
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 471 1 360 1 141 10 266
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 414 1 619 753 8 130
Amortyzacja (tys. zł) 723 1 066 977 1 336
EBITDA (tys. zł) 8 172 2 720 2 333 11 778
Aktywa (tys. zł) 102 838 119 695 108 587 140 551
Kapitał własny (tys. zł)* 61 495 70 753 61 986 68 903
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,869 0,190 0,088 0,953
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,210 8,295 7,268 8,078
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej