pb.pl
14,1000 zł
-2,22% -0,3200 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 891 12 622 14 722 14 198
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 36 349 620 1 123
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -99 493 439 1 119
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -270 -301 395 1 258
Amortyzacja (tys. zł) 546 505 538 501
EBITDA (tys. zł) 582 854 1 158 1 624
Aktywa (tys. zł) 88 965 89 638 93 095 91 447
Kapitał własny (tys. zł)* 56 277 55 976 56 371 57 635
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) -0,032 -0,035 0,046 0,148
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,598 6,563 6,609 6,757
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej