pb.pl
16,4000 zł
-0,36% -0,0600 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 3 705 13 143 9 023
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -871 -507 -250
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -1 417 -558 -342
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -1 417 -558 -342
Amortyzacja (tys. zł) 0 209 193 233
EBITDA (tys. zł) 0 -662 -314 -17
Aktywa (tys. zł) 12 490 8 039 39 969 33 045
Kapitał własny (tys. zł)* 3 359 1 941 5 935 5 573
Liczba akcji (tys. szt.) 5 192,000 5 192,000 5 682,000 5 682,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,273 -0,098 -0,060
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,647 0,374 1,045 0,981
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej