pb.pl
9,5500 zł
-9,05% -0,9500 zł
Sonel SA (SON)

Wyniki finansowe - SONEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 199 11 643 11 071
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 699 1 408 1 421
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 686 1 524 1 357
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 498 1 366 1 265
Amortyzacja (tys. zł) 1 521 -1 521 1 232
EBITDA (tys. zł) 3 220 -113 2 653
Aktywa (tys. zł) 72 122 73 619 69 488
Kapitał własny (tys. zł)* 63 676 59 442 60 706
Liczba akcji (tys. szt.) 14 000,000 14 000,000 14 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,107 0,098 0,090
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,548 4,246 4,336
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej