pb.pl
3,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - STALEXP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej, która obejmuje: eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków oraz uczestnictwo w wybranych przetargach na budowę i eksploatację kolejnych odcinków autostrad. Ponadto prowadzi także działalność związaną ze świadczeniem usług wynajmu powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Piaskowa 20
Kod: 41-404
Miejscowość: Mysłowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7627545
Fax: +48 32 7627556
Internet: www.stalexport-autostrady.pl
Email: info@stalexport-autostrady.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Stalexport Autostrady SA
Prezes: Wąsacz Emil
Sektor: transport i logistyka - pozostałe
EKD: budowa dróg kołowych i szynowych
Liczba akcji: 247 262 023
Zatrudnienie:
  • 24 (2017r.) - spółka
  • 323 (2017r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 6340134211
KRS: 0000016854
EKD: 45,23
Ticker GPW: STX
ISIN: PLSTLEX00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 766 512 271,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 247 262 023 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 151 323 463
Liczba głosów na WZA: 247 262 023 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,20%
Kapitał akcyjny: 185 446 517,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 151 323 463
Cena nominalna akcji: 0,75 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,20%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,80%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Atlantia S.p.A. 151 323 463 (61,20%) 151 323 463 (61,20%) 2016-12-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - wierzyciele kapitał docelowy 15 840 622
35 482 993,28
2,00 2,24 123 602 645
247 205 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-11-28
2006-07-06
2007-01-31
seri a A - przekształcenie PP w SA 1993-10-26 8 341 030
10,00 8 341 030
83 410 304,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-22
1993-11-05
1994-10-26
seria B - pracownicy 1994-04-01 492 796
16 755 064,00
10,00 34,00 8 833 826
88 338 256,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-22
1994-08-29
1994-10-26
seria C - Bank of New York (program GDR) emisja nie doszła do skutku 1995-02-23 5 000 000
180 000 000,00
10,00 36,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-09-29

seria C - za obligacje zamienne 1996-12-21 4 000 000
169 840 000,00
10,00 42,46
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-22

seria D - EBOiR 1997-05-31 4 000 000
105 800 000,00
10,00 26,45 12 833 800
128 338 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-22
1998-04-10
1998-06-25
obniżenie wartości nominalnej akcji pokrycie strat 2002-03-07 0
0,00
2,00 0,00 12 833 826
25 667 652,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-08-13
seria E - wierzyciele 2002-11-27 94 928 197
189 856 394,00
2,00 2,00 107 762 023
215 524 046,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-08-06
2003-10-10
seria F kapitał docelowy 2004-07-14 40 000 000
2,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Stalexport-Centrostal SA (bez podwyższania kapitału) parytet: 1 akcja za 1,5738 akcji Stalexport-Centrostal SA 2005-01-20 270 334
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-01
seria F - Autostrade S.p.A kapitał docelowy 2006-06-26 34 159 378
68 318 756,00
2,00 2,00 157 762 023
315 524 046,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-11-28
2006-07-27
2007-01-31
seria G - prawo poboru 2007-02-14 89 500 000
200 480 000,00
2,00 2,24 247 262 023
494 524 046,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-25
zmiana firmy z Stalexport SA na Stalexport Autostrady SA 2007-08-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2011-04-04 0
0,00
0,75 0,00 247 262 023
185 446 517,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-05
połączenie ze Stalexport Autostrada Dolnośląska SA bez podwyższania kapitału 2014-04-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2019-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2018-05-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2018-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2017-05-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2017-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2003-10-10 Asymilacja akcji seria E
1998-06-24 Asymilacja akcji seria D
1995-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1995-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1995-07-06 Asymilacja akcji pracownicze
1995-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1995-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wąsacz Emil Prezes Zarządu 2007-01-01 -
Serwa Mariusz Wiceprezes Zarządu 2013-01-01 HDBUD_SL - Członek RN
ALTA - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mengucci Roberto Przewodniczący RN 2009-07-24 -
Galos Aleksander Wiceprzewodniczący RN 2008-03-28 BSK - Sekretarz RN
Rossi Stefano Sekretarz RN 2019-04-03 -
Ferrari Flavio Członek RN 2019-04-03 -
Dobrowolski Tomasz Członek RN 2019-04-03 -
Bruno Nicola Członek RN 2019-04-03 -