pb.pl
3,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALEXP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 81 322 79 310 88 652 98 244
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 50 592 13 787 47 222 24 957
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 53 586 12 681 46 344 22 555
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 39 442 3 682 31 456 7 862
Amortyzacja (tys. zł) 12 146 14 035 14 178 14 361
EBITDA (tys. zł) 62 738 27 822 61 400 39 318
Aktywa (tys. zł) 1 320 904 1 358 044 1 291 294 1 284 166
Kapitał własny (tys. zł)* 805 306 804 192 744 510 753 937
Liczba akcji (tys. szt.) 247 262,023 247 262,023 247 262,023 247 262,023
Zysk na akcję (zł) 0,160 0,015 0,127 0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,257 3,252 3,011 3,049
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej