pb.pl
8,2500 zł
7,14% 0,5500 zł
Stelmet SA (STL)

Wyniki finansowe - STELMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 118 639 73 959 189 360 210 870
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 994 -1 709 10 615 18 664
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 538 -4 957 5 897 20 561
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -6 845 -5 200 1 654 20 948
Amortyzacja (tys. zł) 10 587 10 602 10 830 10 374
EBITDA (tys. zł) 12 581 8 893 21 445 29 038
Aktywa (tys. zł) 816 316 771 747 841 574 819 887
Kapitał własny (tys. zł)* 461 425 455 981 456 658 474 383
Liczba akcji (tys. szt.) 29 364,215 29 364,215 29 364,215 29 364,215
Zysk na akcję (zł) -0,233 -0,177 0,056 0,713
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,714 15,528 15,552 16,155
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej