pb.pl
217,0000 zł
0,46% 1,0000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALPROD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 967 047 956 522 993 230 961 222
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 40 545 68 855 63 589 50 457
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 62 535 59 524 65 473 47 010
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 43 995 40 989 48 314 32 928
Amortyzacja (tys. zł) 39 927 40 330 41 497 42 031
EBITDA (tys. zł) 80 472 109 185 105 086 92 488
Aktywa (tys. zł) 4 357 371 4 437 430 4 396 660 4 284 000
Kapitał własny (tys. zł)* 2 593 547 2 469 291 2 489 525 2 596 710
Liczba akcji (tys. szt.) 5 580,267 5 580,267 5 580,267 5 580,267
Zysk na akcję (zł) 7,884 7,345 8,658 5,901
Wartość księgowa na akcję (zł) 464,771 442,504 446,130 465,338
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej