pb.pl
183,0000 zł
-5,18% -10,0000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALPROD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1999 IV Q 1999 II Q 2000
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 195 159 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 767 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 420 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 956 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 2 013 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 7 780 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 382 024 265 751 280 340 327 075
Kapitał własny (tys. zł)* 199 991 118 164 122 428 128 433
Liczba akcji (tys. szt.) 6 725,000 6 725,000 6 725,000 6 725,000
Zysk na akcję (zł) 0,737 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,738 17,571 18,205 19,098
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej