pb.pl
162,0000 zł
-7,32% -12,8000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALPROD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 858 333 855 049 840 199 906 306
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 105 223 119 812 69 017 94 131
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 100 096 111 062 72 681 87 813
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 75 840 82 802 56 137 64 062
Amortyzacja (tys. zł) 34 761 33 440 35 496 33 907
EBITDA (tys. zł) 139 984 153 252 104 513 128 038
Aktywa (tys. zł) 3 718 971 3 838 747 3 929 433 3 844 738
Kapitał własny (tys. zł)* 1 856 182 1 946 542 2 104 887 2 051 483
Liczba akcji (tys. szt.) 5 580,267 5 580,267 5 580,267 5 580,267
Zysk na akcję (zł) 13,591 14,838 10,060 11,480
Wartość księgowa na akcję (zł) 332,633 348,826 377,202 367,632
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej