pb.pl
7,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Stalprofil SA (STF)

Wyniki finansowe - STALPROFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 423 812 363 771 340 254 322 194
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 041 7 877 9 995 6 325
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 314 10 156 9 967 5 422
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 404 7 551 6 227 3 249
Amortyzacja (tys. zł) 2 966 2 947 3 120 3 190
EBITDA (tys. zł) 16 007 10 824 13 115 9 515
Aktywa (tys. zł) 908 339 893 883 846 841 820 975
Kapitał własny (tys. zł)* 280 635 288 035 294 262 289 229
Liczba akcji (tys. szt.) 17 500,000 17 500,000 17 500,000 17 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,480 0,431 0,356 0,186
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,036 16,459 16,815 16,527
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej