pb.pl
6,9000 zł
-2,13% -0,1500 zł
Stalprofil SA (STF)

Wyniki finansowe - STALPROFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 363 771 340 254 322 194 410 540
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 877 9 995 6 325 6 776
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 156 9 967 5 422 4 572
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 551 6 227 3 249 2 742
Amortyzacja (tys. zł) 2 947 3 120 3 190 3 294
EBITDA (tys. zł) 10 824 13 115 9 515 10 070
Aktywa (tys. zł) 893 883 846 841 820 975 959 116
Kapitał własny (tys. zł)* 288 035 294 262 289 229 296 228
Liczba akcji (tys. szt.) 17 500,000 17 500,000 17 500,000 17 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,431 0,356 0,186 0,157
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,459 16,815 16,527 16,927
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej