pb.pl
19,0000 zł
-3,06% -0,6000 zł
Sanok Rubber Company SA (SNK)

Wyniki finansowe - SANOK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 254 759 259 864 280 763 258 913
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 24 414 14 353 15 116 7 599
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 23 737 14 709 15 774 6 712
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 507 10 703 17 977 8 715
Amortyzacja (tys. zł) 10 484 11 040 12 857 13 199
EBITDA (tys. zł) 34 898 25 393 27 973 20 798
Aktywa (tys. zł) 869 998 899 762 971 040 963 239
Kapitał własny (tys. zł)* 440 917 451 438 469 233 445 943
Liczba akcji (tys. szt.) 26 881,922 26 881,922 26 881,922 26 881,922
Zysk na akcję (zł) 0,688 0,398 0,669 0,324
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,402 16,793 17,455 16,589
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej