pb.pl

Wyniki finansowe - STAPORKOW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 854 14 987 9 678 15 065
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 396 621 -111 1 471
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 690 429 -113 1 089
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 245 429 -33 1 089
Amortyzacja (tys. zł) 874 838 782 767
EBITDA (tys. zł) -4 522 1 459 671 2 238
Aktywa (tys. zł) 55 614 55 964 53 519 57 418
Kapitał własny (tys. zł)* 15 425 15 854 15 821 16 910
Liczba akcji (tys. szt.) 6 503,791 6 503,791 6 503,791 6 503,791
Zysk na akcję (zł) -0,806 0,066 -0,005 0,167
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,372 2,438 2,433 2,600
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej