pb.pl
7,9400 zł
8,47% 0,6200 zł
SUNEX SA (SNX)

Informacje o spółce - SUNEX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Większość produkcji trafia na eksport.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Piaskowa 7
Kod: 47-400
Miejscowość: Racibórz
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 4149212
Fax: +48 32 4149213
Internet: www.sunex.pl
Email: info@sunex.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Sunex SA
Prezes: Kalyciok Romuald
Sektor: urządzenia elektryczne
EKD: produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
Liczba akcji: 4 058 307
Zatrudnienie:
  • 163 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Grupa Gumułka-Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 6391814766
KRS: 0000375404
EKD: 28,21
Ticker GPW: SNX
ISIN: PLSUNEX00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 32 466 456 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 4 058 307 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 054 329
Liczba głosów na WZA: 5 058 307 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,26%
Kapitał akcyjny: 16 233 228,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 054 329
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,74%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polska Ekologia sp. z o.o. 2 354 329 (58,01%) 3 354 329 (66,31%) 2017-04-07 -
Kalyciok Romuald 700 000 (17,25%) 700 000 (13,84%) 2017-04-07 KRS,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-19 150 000 000
15 000 000,00
0,10 0,10 150 000 000
15 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-18
2015-07-30
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-19 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 160 000 000
16 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-18
2015-07-30
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-10 1 232 278
0,00
0,10 0,00 161 232 278
16 123 227,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-25
2015-07-30
seria D - subskrypcja prywatna 2011-02-10 1 100 002
0,00
0,10 0,00 162 332 280
16 233 228,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-25
2015-07-30
scalenie akcji 40:1 2015-10-06 0
0,00
4,00 0,00 4 058 307
16 233 228,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-11-10 Split 40:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kalyciok Romuald Prezes Zarządu 2010-11-19 HYGIENIK - Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
Czekała Monika Członek Zarządu 2016-05-19 HYGIENIK - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Halczak Piotr Członek RN 2014-06-30 -
Binkiewicz Tomasz Członek RN 2014-11-25 -
Antonik Anna Członek RN 2015-10-06 HYGIENIK - Członek RN
TERMOREX - Członek RN
Górska Bogumiła Członek RN 2016-07-12 HYGIENIK - Członek RN
Kalyciok David Członek RN 2017-06-27 -
Wałek Tomasz Członek RN 2017-06-27 -