pb.pl
10,5000 zł
-2,78% -0,3000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1999 III Q 1999 IV Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 864 0 8 764 10 047
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -133 0 1 510 1 245
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -228 0 1 436 1 190
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -52 0 1 021 972
Amortyzacja (tys. zł) 2 013 0 636 705
EBITDA (tys. zł) 1 880 0 2 146 1 950
Aktywa (tys. zł) 27 220 24 152 26 530 30 281
Kapitał własny (tys. zł)* 15 973 14 595 15 616 16 564
Liczba akcji (tys. szt.) 839,104 4 195,520 4 195,520 4 195,520
Zysk na akcję (zł) -0,062 0,000 0,243 0,232
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,036 3,479 3,722 3,948
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej