pb.pl
12,0000 zł
9,09% 1,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000 II Q 1999 III Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 9 864 0 8 764
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -133 0 1 510
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -228 0 1 436
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -52 0 1 021
Amortyzacja (tys. zł) 0 2 013 0 636
EBITDA (tys. zł) 0 1 880 0 2 146
Aktywa (tys. zł) 0 27 220 24 152 26 530
Kapitał własny (tys. zł)* 0 15 973 14 595 15 616
Liczba akcji (tys. szt.) 839,104 4 195,520 4 195,520
Zysk na akcję (zł) -0,062 0,000 0,243
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,036 3,479 3,722
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej