pb.pl
11,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 864 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -133 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -228 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -52 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 2 013 0 0
EBITDA (tys. zł) 1 880 0 0
Aktywa (tys. zł) 27 220 0 24 152
Kapitał własny (tys. zł)* 15 973 0 14 595
Liczba akcji (tys. szt.) 839,104 4 195,520
Zysk na akcję (zł) -0,062 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,036 3,479
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej