pb.pl
12,1000 zł
-4,72% -0,6000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 096 47 408 39 340 34 666
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 520 5 477 3 563 3 197
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 183 4 497 2 348 2 576
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 017 3 890 2 029 2 110
Amortyzacja (tys. zł) 2 493 2 264 2 222 2 248
EBITDA (tys. zł) 5 013 7 741 5 785 5 445
Aktywa (tys. zł) 173 433 173 310 164 205 160 667
Kapitał własny (tys. zł)* 57 059 61 660 63 689 65 799
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) 0,220 0,843 0,440 0,457
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,364 13,361 13,800 14,257
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej