pb.pl
11,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 340 34 666 42 045 46 422
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 563 3 197 4 889 5 039
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 348 2 576 4 043 4 553
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 029 2 110 3 553 3 731
Amortyzacja (tys. zł) 2 222 2 248 2 072 2 256
EBITDA (tys. zł) 5 785 5 445 6 961 7 295
Aktywa (tys. zł) 164 205 160 667 171 370 171 659
Kapitał własny (tys. zł)* 63 689 65 799 70 179 73 890
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) 0,440 0,457 0,770 0,808
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,800 14,257 15,206 16,011
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej