pb.pl
11,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 408 39 340 34 666 42 045
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 477 3 563 3 197 4 889
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 497 2 348 2 576 4 043
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 890 2 029 2 110 3 553
Amortyzacja (tys. zł) 2 264 2 222 2 248 2 072
EBITDA (tys. zł) 7 741 5 785 5 445 6 961
Aktywa (tys. zł) 173 310 164 205 160 667 171 370
Kapitał własny (tys. zł)* 61 660 63 689 65 799 70 179
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) 0,843 0,440 0,457 0,770
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,361 13,800 14,257 15,206
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej