pb.pl
12,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 41 562 45 558 36 668 34 642
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -411 4 916 -325 1 171
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 442 4 000 -1 614 525
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 696 3 618 -2 524 12
Amortyzacja (tys. zł) 2 352 2 371 2 305 2 424
EBITDA (tys. zł) 1 941 7 287 1 980 3 595
Aktywa (tys. zł) 177 734 187 660 164 707 162 899
Kapitał własny (tys. zł)* 54 938 58 556 56 032 56 044
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) -0,367 0,784 -0,547 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,904 12,688 12,141 12,144
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej