pb.pl
12,0000 zł
9,09% 1,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 668 34 642 46 096 47 408
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -325 1 171 2 520 5 477
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 614 525 1 183 4 497
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 524 12 1 017 3 890
Amortyzacja (tys. zł) 2 305 2 424 2 493 2 264
EBITDA (tys. zł) 1 980 3 595 5 013 7 741
Aktywa (tys. zł) 164 707 162 899 173 433 173 310
Kapitał własny (tys. zł)* 56 032 56 044 57 059 61 660
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) -0,547 0,003 0,220 0,843
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,141 12,144 12,364 13,361
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej