pb.pl
11,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 45 558 36 668 34 642 46 096
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 916 -325 1 171 2 520
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 000 -1 614 525 1 183
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 618 -2 524 12 1 017
Amortyzacja (tys. zł) 2 371 2 305 2 424 2 493
EBITDA (tys. zł) 7 287 1 980 3 595 5 013
Aktywa (tys. zł) 187 660 164 707 162 899 173 433
Kapitał własny (tys. zł)* 58 556 56 032 56 044 57 059
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) 0,784 -0,547 0,003 0,220
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,688 12,141 12,144 12,364
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej