pb.pl
10,5000 zł
-2,78% -0,3000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 642 46 096 47 408 39 340
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 171 2 520 5 477 3 563
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 525 1 183 4 497 2 348
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 1 017 3 890 2 029
Amortyzacja (tys. zł) 2 424 2 493 2 264 2 222
EBITDA (tys. zł) 3 595 5 013 7 741 5 785
Aktywa (tys. zł) 162 899 173 433 173 310 164 205
Kapitał własny (tys. zł)* 56 044 57 059 61 660 63 689
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,220 0,843 0,440
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,144 12,364 13,361 13,800
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej