pb.pl
10,5000 zł
-2,78% -0,3000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 070 41 562 45 558 36 668
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 543 -411 4 916 -325
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 847 -1 442 4 000 -1 614
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 624 -1 696 3 618 -2 524
Amortyzacja (tys. zł) 2 193 2 352 2 371 2 305
EBITDA (tys. zł) 3 736 1 941 7 287 1 980
Aktywa (tys. zł) 163 289 177 734 187 660 164 707
Kapitał własny (tys. zł)* 56 634 54 938 58 556 56 032
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) 0,135 -0,367 0,784 -0,547
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,272 11,904 12,688 12,141
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej