pb.pl
11,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 167 29 791 31 070 41 562
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 183 -174 1 543 -411
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 766 -509 847 -1 442
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 591 -809 624 -1 696
Amortyzacja (tys. zł) 1 847 1 771 2 193 2 352
EBITDA (tys. zł) 4 030 1 597 3 736 1 941
Aktywa (tys. zł) 117 481 111 572 163 289 177 734
Kapitał własny (tys. zł)* 58 021 56 010 56 634 54 938
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) 0,345 -0,175 0,135 -0,367
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,572 12,136 12,272 11,904
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej