pb.pl
12,0000 zł
9,09% 1,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 791 31 070 41 562 45 558
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -174 1 543 -411 4 916
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -509 847 -1 442 4 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -809 624 -1 696 3 618
Amortyzacja (tys. zł) 1 771 2 193 2 352 2 371
EBITDA (tys. zł) 1 597 3 736 1 941 7 287
Aktywa (tys. zł) 111 572 163 289 177 734 187 660
Kapitał własny (tys. zł)* 56 010 56 634 54 938 58 556
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) -0,175 0,135 -0,367 0,784
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,136 12,272 11,904 12,688
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej