pb.pl
12,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 029 27 167 29 791 31 070
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 056 2 183 -174 1 543
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 950 1 766 -509 847
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 688 1 591 -809 624
Amortyzacja (tys. zł) 1 734 1 847 1 771 2 193
EBITDA (tys. zł) 2 790 4 030 1 597 3 736
Aktywa (tys. zł) 110 300 117 481 111 572 163 289
Kapitał własny (tys. zł)* 56 430 58 021 56 010 56 634
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) 0,149 0,345 -0,175 0,135
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,227 12,572 12,136 12,272
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej