pb.pl
1,03 zł
-0,96% -0,01 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe - SWISSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 417 10 009 9 853 10 146
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -325 12 15 306
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -877 -439 -513 -171
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 125 -694 -628 -574
Amortyzacja (tys. zł) 860 804 814 792
EBITDA (tys. zł) 535 816 829 1 098
Aktywa (tys. zł) 56 393 55 642 55 054 54 783
Kapitał własny (tys. zł)* 11 463 10 768 10 140 9 566
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,223 6 118,223 6 118,223 6 118,223
Zysk na akcję (zł) -0,184 -0,113 -0,103 -0,094
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,874 1,760 1,657 1,564
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej