pb.pl
1,5350 zł
-2,23% -0,0350 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe - SWISSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 967 4 595 4 720 5 674
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 395 -2 853 -2 170 -1 747
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 584 -3 693 -2 670 -2 223
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 254 -3 493 -2 696 -2 294
Amortyzacja (tys. zł) 516 644 583 580
EBITDA (tys. zł) 911 -2 209 -1 587 -1 167
Aktywa (tys. zł) 59 482 55 736 52 557 50 082
Kapitał własny (tys. zł)* 18 726 15 232 12 536 10 243
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,223 6 118,223 6 118,223 6 118,223
Zysk na akcję (zł) 0,042 -0,571 -0,441 -0,375
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,061 2,490 2,049 1,674
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej