pb.pl
1,18 zł
3,51% 0,04 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe - SWISSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 003 4 836 4 967 4 595
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -309 -1 300 395 -2 853
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -851 9 699 584 -3 693
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -818 10 312 254 -3 493
Amortyzacja (tys. zł) 795 825 516 644
EBITDA (tys. zł) 486 -475 911 -2 209
Aktywa (tys. zł) 52 702 59 335 59 482 55 736
Kapitał własny (tys. zł)* 8 748 18 472 18 726 15 232
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,223 6 118,223 6 118,223 6 118,223
Zysk na akcję (zł) -0,134 1,685 0,042 -0,571
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,430 3,019 3,061 2,490
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej