pb.pl
1,01 zł
0,00% 0,00 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe - SWISSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 146 9 003 4 836 4 967
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 306 -309 -1 300 395
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -171 -851 9 699 584
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -574 -818 10 312 254
Amortyzacja (tys. zł) 792 795 825 516
EBITDA (tys. zł) 1 098 486 -475 911
Aktywa (tys. zł) 54 783 52 702 59 335 59 482
Kapitał własny (tys. zł)* 9 566 8 748 18 472 18 726
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,223 6 118,223 6 118,223 6 118,223
Zysk na akcję (zł) -0,094 -0,134 1,685 0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,564 1,430 3,019 3,061
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej