pb.pl
4,9500 zł
-4,44% -0,2300 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe - SWISSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 720 5 674 5 951 5 643
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 170 -1 747 -1 565 -1 879
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 670 -2 223 -2 040 -2 420
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 696 -2 294 -2 004 -2 419
Amortyzacja (tys. zł) 583 580 593 596
EBITDA (tys. zł) -1 587 -1 167 -972 -1 283
Aktywa (tys. zł) 52 557 50 082 48 663 47 740
Kapitał własny (tys. zł)* 12 536 10 243 8 239 5 819
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,223 6 118,223 6 118,223 6 118,223
Zysk na akcję (zł) -0,441 -0,375 -0,328 -0,395
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,049 1,674 1,347 0,951
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej