pb.pl
4,0500 zł
16,05% 0,5600 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe - SWISSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 674 5 951 5 643 7 402
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 747 -1 565 -1 879 -671
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 223 -2 040 -2 420 -1 271
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 294 -2 004 -2 419 -1 244
Amortyzacja (tys. zł) 580 593 596 599
EBITDA (tys. zł) -1 167 -972 -1 283 -72
Aktywa (tys. zł) 50 082 48 663 47 740 45 602
Kapitał własny (tys. zł)* 10 243 8 239 5 819 4 521
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,223 6 118,223 6 118,223 6 118,223
Zysk na akcję (zł) -0,375 -0,328 -0,395 -0,203
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,674 1,347 0,951 0,739
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej