pb.pl
1,22 zł
-3,94% -0,05 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe - SWISSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 009 9 853 10 146 9 003
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 15 306 -309
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -439 -513 -171 -851
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -694 -628 -574 -818
Amortyzacja (tys. zł) 804 814 792 795
EBITDA (tys. zł) 816 829 1 098 486
Aktywa (tys. zł) 55 642 55 054 54 783 52 702
Kapitał własny (tys. zł)* 10 768 10 140 9 566 8 748
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,223 6 118,223 6 118,223 6 118,223
Zysk na akcję (zł) -0,113 -0,103 -0,094 -0,134
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,760 1,657 1,564 1,430
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej