pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Swarzędz Meble SA (SWZ)

Informacje o spółce - SWARZEDZ

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa kapitałowa SWARZĘDZ zajmuje się produkcją i sprzedażą mebli oraz materiałów do ich produkcji, zarówno na wyposażanie biur, jak i mieszkań. Spółką dominującą Grupy SWARZĘDZ jest Swarzędz Meble SA. Firma jako jedna z pierwszych wprowadzona została na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Poznańska 14
Kod: 62-020
Miejscowość: Swarzędz
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6429535
Fax: +48 22 6429092
Internet: www.swarzedz-sa.com.pl
Email: sekretariat@swarzedz-sa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Swarzędz Meble SA
Prezes:
Sektor: meble i dywany
EKD: produkcja mebli
Liczba akcji: 174 775 951
Zatrudnienie:
  • 98 (2008r.) - spółka
  • 324 (2008r.) - grupa
Audytor: DGA Audyt sp. z o.o.
NIP: 7820021217
KRS:
EKD: 36,14
Ticker GPW: SWZ_1
ISIN: PLSWRZD00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 747 759,51 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 174 775 951 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 527 740
Liczba głosów na WZA: 174 775 951 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,74%
Kapitał akcyjny: 1 747 759,51 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 527 740
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 88,26%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Baraniewski Krzysztof 20 527 740 (11,74%) 20 527 740 (11,74%) 2010-09-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-01-16
zmiana firmy na Swarzędz Meble SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-04
I emisja - przekształcenie PP w SA 1990-10-30 2 000 000
2,50 2 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1991-11-08
1990-10-31
1991-06-10
II emisja - publiczna subskrypcja 1991-04-29 500 000
2 500 000,00
2,50 5,00 2 500 000
6 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1991-11-08
1991-07-09
1991-06-10
III emisja - publiczna subskrypcja 1993-12-03 1 000 000
28 000 000,00
2,50 28,00 3 500 000
8 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-01-20
1994-04-08
1994-05-11
IV emisja - wierzyciele, publiczna subskrypcja 1997-06-06 6 011 617
49 054 794,72
2,50 8,16 9 511 617
23 779 042,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1997-12-12
1998-03-10
V emisja - prawo poboru 5:2 2004-08-25 3 804 646
9 511 615,00
2,50 2,50 13 316 263
33 290 657,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-16
2005-03-09
2005-04-06
VI emisja - prawo poboru 1:4 2005-07-29 53 265 052
34 622 283,80
0,50 0,65 66 581 315
33 290 657,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-09-22
2005-11-24
2005-12-09
obniżenie kapitału 2005-07-29 0
0,00
0,50 0,00 13 316 263
6 658 131,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-24
VII emisja - prawo poboru 1:0,5 2006-06-28 33 290 657
18 309 861,35
0,50 0,55 99 871 972
49 935 986,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-24
2007-01-02
2007-01-22
VIII emisja - za warranty subskrypcyjne serii A uchylona 2008-01-22 2006-08-28 3 395 647
1 697 823,50
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


IX emisja - prawo poboru 4:3 2007-03-29 74 903 979
52 432 785,30
0,50 0,70 174 775 951
87 387 975,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-06
2007-09-25
likwidacja spółki 2009-03-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału zmniejszenie wartości nominalnej akcji 2010-09-03 0
0,00
0,01 0,00 174 775 951
1 747 759,51
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-05-30 Prawo poboru 4:3
2006-10-27 Prawo poboru 2:1
2005-09-30 Prawo poboru 1:4
2004-10-22 Prawo poboru 5:2
1998-03-10 Asymilacja akcji IV emisja
1994-05-11 Asymilacja akcji III emisja

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sarnowski Dariusz Przewodniczący RN 2007-06-29 PBG - Członek RN
Niedzielska-Czyż Katarzyna Członek RN 2006-08-28 -
Szułdrzyński Andrzej Członek RN 2007-06-29 -
Cioban Paweł Członek RN 2010-06-08 -
Swolkień Anna Członek RN 2010-12-13 -
Jakubowski Jerzy Członek RN 2010-12-13 -