pb.pl
0,0300 zł
0,00% 0,0000 zł
MNI SA (MNI)

Wyniki finansowe - MNI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 928 2 714 1 603 2 153
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 318 -32 269 1 036 -14 315
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 518 -33 525 17 397 -18 785
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 917 -28 802 8 843 -10 800
Amortyzacja (tys. zł) 2 173 304 -73 2 057
EBITDA (tys. zł) -4 145 -31 965 963 -12 258
Aktywa (tys. zł) 265 454 167 247 147 603 172 911
Kapitał własny (tys. zł)* -8 541 -51 589 -52 100 -62 900
Liczba akcji (tys. szt.) 93 998,969 93 998,969 93 998,969 93 998,969
Zysk na akcję (zł) -0,020 -0,306 0,094 -0,115
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,091 -0,549 -0,554 -0,669
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej