pb.pl
1,7000 zł
-0,87% -0,0150 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - TAURONPE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jednym z wiodących koncernów energetycznych w Polsce, obejmującym swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju. Jest największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. Podstawowe obszary działalności grupy tworzące energetyczny łańcuch wartości to: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. ks. Piotra Ściegiennego 3
Kod: 40-114
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7742700
Fax: +48 32 7742081
Internet: www.tauron.pl
Email: marcin.lauer@tauron.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Tauron Polska Energia SA
Prezes: Grzegorczyk Filip
Sektor: energetyka
EKD: handel energią elektryczną
Liczba akcji: 1 752 549 394
Zatrudnienie:
  • 456 (2018r.) - spółka
  • 25 622 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9542583988
KRS: 0000271562
EKD: 35,14
Ticker GPW: TPE
ISIN: PLTAURN00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 979 333 969,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 752 549 394 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 807 588 950
Liczba głosów na WZA: 1 752 549 394 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,08%
Kapitał akcyjny: 8 762 746 970,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 807 588 950
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,08%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,92%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 526 848 384 (30,06%) 526 848 384 (30,06%) 2013-02-28 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, ENA, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PCE, PZU, PGN, RCW, GPW, PHN,
KGHM SA 182 110 566 (10,39%) 182 110 566 (10,39%) 2011-03-23 BPM, INF,
NN OFE portfel; NWZ 98 630 000 (5,63%) 98 630 000 (5,63%) 2019-11-21 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, TEN, MIL, MON, KTY, IND, RVU, KGL, SKA, BKM, SLV, PLY, RON, PRT, SGN, BBD, ATT, ABE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 500 000
0,00
1,00 0,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-31
umorzenie akcji seria A -245 000
0,00
1,00 0,00 13 986 283 558
13 986 283 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I 162 556 975
0,00
1,00 0,00 13 986 528 558
13 986 528 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-10
seria H 125 326 000
0,00
1,00 0,00 13 823 971 583
13 823 971 583,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-10
seria G 195 284 950
0,00
1,00 0,00 13 698 645 583
13 698 645 583,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-31
seria F 10 862 150
0,00
1,00 0,00 13 503 360 633
13 503 360 633,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-09
seria E 475 106 055
0,00
1,00 0,00 13 492 498 483
13 492 498 483,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria D 2 792 245 893
0,00
1,00 0,00 13 017 392 428
13 017 392 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria C 3 526 647 223
0,00
1,00 0,00 10 225 146 535
10 225 146 535,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria B 6 697 999 312
0,00
1,00 0,00 6 698 499 312
6 698 499 312,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria K - zamienna połączenie z Enion Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. 2010-04-08 193 850 314
0,00
1,00 0,00 14 304 948 858
14 304 948 858,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
seria J - zamienna połączenie z Energomix Servis sp. z o.o. 2010-04-08 124 814 986
0,00
1,00 0,00 14 111 098 544
14 111 098 544,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
scalenie akcji 9:1 zamiana oznaczenia akcji: serie A-K na serię AA 2010-04-26 0
0,00
9,00 0,00 1 589 438 762
14 304 948 858,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-14
2010-06-30
seria BB - subskrypcja prywatna aport: udziały w PKE, Enion, EnergiaPro i ESW 2010-04-26 163 110 632
0,00
9,00 0,00 1 752 549 394
15 772 944 546,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-02
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-11-10 0
0,00
5,00 0,00 1 752 549 394
8 762 746 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-25
bez podwyższania kapitału połączenie z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym SA 2012-06-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-12
połączenie z PKE Broker sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2013-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2011-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2010-06-25 Split 9:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Grzegorczyk Filip Prezes Zarządu 2016-11-14 -
Wadowski Marek Wiceprezes Zarządu 2016-01-29 -
Broda Jarosław Wiceprezes Zarządu 2015-12-08 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szyke Jacek Sekretarz RN 2014-05-15 -
Chłodzińska Beata Członek RN 2015-08-12 -
Mańk Anna Członek RN 2015-12-02 -
Woźniak Agnieszka Członek RN 2016-12-16 -
Płudowski Jan Członek RN 2016-12-30 -
Famulska Teresa Członek RN 2017-05-29 -
Łasak-Jarszak, Barbara Katarzyna Członek RN 2017-05-29 -
Szlenka Marcin Członek RN 2018-04-16 -
Taczanowska Katarzyna Członek RN 2019-05-08 -
Peczkis Grzegorz Członek RN 2019-12-06 -