pb.pl
17,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
OEX SA (OEX)

Wyniki finansowe - OEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 139 123 150 185 180 569 149 764
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 118 8 684 8 617 4 797
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 542 7 280 7 110 2 818
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 366 5 477 5 186 1 488
Amortyzacja (tys. zł) 2 121 2 171 2 278 8 130
EBITDA (tys. zł) 8 239 10 855 10 895 12 927
Aktywa (tys. zł) 317 410 331 380 355 093 449 651
Kapitał własny (tys. zł)* 130 429 135 848 141 021 142 509
Liczba akcji (tys. szt.) 6 888,539 7 989,984 7 989,984 7 989,984
Zysk na akcję (zł) 0,489 0,685 0,649 0,186
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,934 17,002 17,650 17,836
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej