pb.pl
18,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
OEX SA (OEX)

Wyniki finansowe - OEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 217 270 149 764 132 043 147 766
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 287 4 797 3 397 1 550
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 655 2 818 1 608 -280
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 186 1 488 3 591 308
Amortyzacja (tys. zł) 2 278 8 130 8 177 8 228
EBITDA (tys. zł) 14 565 12 927 11 574 9 778
Aktywa (tys. zł) 355 093 449 651 445 801 437 904
Kapitał własny (tys. zł)* 141 021 142 509 146 100 146 409
Liczba akcji (tys. szt.) 7 989,984 7 989,984 7 989,984 7 989,984
Zysk na akcję (zł) 0,649 0,186 0,449 0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,650 17,836 18,285 18,324
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej