pb.pl
11,4500 zł
0,00% 0,0000 zł
TIM SA (TIM)

Informacje o spółce - TIM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jeden z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce, oferujący hybrydowy model sprzedaży łączący przedstawicieli handlowych z platformą internetową.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jaworska 13
Kod: 53-612
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3761621
Fax: +48 71 3761620
Internet: www.timsa.pl
Email: zarzad@tim.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ROTOPINO 10 000 000 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: TIM SA
Prezes: Folta Krzysztof
Sektor: artykuły elektryczne
EKD: pozostała sprzedaż hurtowa
Liczba akcji: 22 199 200
Zatrudnienie:
  • 241 (2018r.) - spółka
  • 490 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8970009678
KRS: 0000022407
EKD: 51,70
Ticker GPW: TIM
ISIN: PLTIM0000016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 254 180 840 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 22 199 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 251 780
Liczba głosów na WZA: 22 199 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,18%
Kapitał akcyjny: 22 199 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 251 780
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 5 100 000 (22,97%) 5 100 000 (22,97%) 2018-10-04 SON, ELT,
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 (13,51%) 3 000 000 (13,51%) 2009-04-03 ELT, SON,
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 2 586 131 (11,65%) 2 586 131 (11,65%) 2018-12-14 CMP, ELZ, IZS, RLP, 1AT, TOA, LSI, VIN, TOW, BLO, OPN, LRQ, ATG, PTW, GOP, B24, CHP,
NN OFE portfel 1 565 649 (7,05%) 1 565 649 (7,05%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, TAR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, RBW, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, MON, TOR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria E 409 200
0,00
1,00 0,00 22 199 200
22 199 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-07
2012-06-13
podwyższenie kapitału realizacja oferty menedżerskiej (seria E) 210 000
210 000,00
1,00 1,00 23 647 000
23 647 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-18
2009-04-03
2009-05-22
umorzenie akcji -3 620 000
0,00
1,00 0,00 20 380 000
20 380 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-11-04
umorzenie akcji -30 000
1,00 4 800 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-01-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-05-15 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1994-05-17
1998-02-16
seria B - kap. zapasowy na akcyjny 1997-04-30 2 900 000
2 900 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-05-09
1998-02-16
seria C - subskrypcja publiczna 1997-04-30 2 000 000
21 200 000,00
1,00 10,60 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-11-21
1998-02-16
umorzenie akcji 1998-11-21 -170 000
1,00 4 830 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-07-29
seria D - prawo poboru 1:4 dywidendowe 2000-05-13 19 200 000
19 200 000,00
1,00 1,00 24 000 000
24 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-13
2001-01-16
2001-03-13
kapitał docelowy 2001-05-26 20 600 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - prawo poboru 20:3 2006-11-24 3 057 000
91 710 000,00
1,00 30,00 23 437 000
23 437 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-18
2007-05-08
seria E - oferta menedżerska za warranty serii A; zmieniona uchwałą z 16.06.2009 2007-06-11 620 000
620 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 2009-06-16 -547 000
0,00
1,00 0,00 23 100 000
23 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-17
2009-11-18
2010-02-18
umorzenie akcji seria F 2010-10-28 -1 310 000
0,00
1,00 0,00 21 790 000
21 790 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-23
2010-12-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2019-12-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2018-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-12-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2012-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2012-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2011-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2011-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2010-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2010-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2007-02-20 Prawo poboru 20:3
2006-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2005-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2005-11-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2005-11-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2001-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2001-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2001-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2001-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2001-03-13 Asymilacja akcji seria D
2000-10-24 Prawo poboru 1:4
2000-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Folta Krzysztof Prezes Zarządu 1995-06-15 ROTOPINO - Przewodniczący RN
Posadzy, Maciej Roman Członek Zarządu 2014-06-30 SONEL - Członek RN
ROTOPINO - Członek RN
Tokarczuk Piotr Członek Zarządu 2017-03-24 ROTOPINO - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wieczorkowski Krzysztof Przewodniczący RN 2003-06-28 SONEL - Prezes Zarządu
Kusz Andrzej Członek RN 2002-12-02 -
Dzik Grzegorz Członek RN 2007-06-11 IMPEL - Prezes Zarządu
Świętoń Marek Członek RN 2012-06-29 -
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2016-06-21 MABION - Przewodniczący RN
- Członek RN
ARTERIA - Członek RN
ALTA - Członek RN
CLNPHARM - Członek RN
ELEKTROT - Członek RN
Kasperek Andrzej Członek RN 2016-06-21 SONEL - Członek RN
INPOST - Członek RN
FERRUM - Członek RN
Mierzwa Leszek Członek RN 2018-06-13 BIPROMET - Przewodniczący RN