pb.pl
11,5000 zł
1,77% 0,2000 zł
TIM SA (TIM)

Wyniki finansowe - TIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 223 870 207 548 210 152 229 647
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 219 7 141 7 636 9 834
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 023 5 117 6 350 5 948
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 404 3 866 4 595 5 741
Amortyzacja (tys. zł) 3 042 4 717 5 269 5 168
EBITDA (tys. zł) 7 261 11 858 12 905 15 002
Aktywa (tys. zł) 370 022 448 753 469 741 481 874
Kapitał własny (tys. zł)* 155 386 155 216 159 308 165 050
Liczba akcji (tys. szt.) 22 199,200 22 199,200 22 199,200 22 199,200
Zysk na akcję (zł) 0,153 0,174 0,207 0,259
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,000 6,992 7,176 7,435
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej