pb.pl
11,3000 zł
-1,31% -0,1500 zł
TIM SA (TIM)

Wyniki finansowe - TIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 210 152 229 647 242 688 240 079
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 636 9 834 7 921 7 305
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 350 5 948 7 812 727
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 595 5 741 5 363 539
Amortyzacja (tys. zł) 5 269 5 168 5 320 5 200
EBITDA (tys. zł) 12 905 15 002 13 241 12 505
Aktywa (tys. zł) 469 741 481 874 468 474 500 118
Kapitał własny (tys. zł)* 159 308 165 050 152 653 153 192
Liczba akcji (tys. szt.) 22 199,200 22 199,200 22 199,200 22 199,200
Zysk na akcję (zł) 0,207 0,259 0,242 0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,176 7,435 6,877 6,901
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej