pb.pl
5,54 zł
1,28% 0,07 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999 IV Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 18 571 641 24 328 472 23 907 162 26 466 000
Kapitał własny (tys. zł)* 9 044 519 9 575 712 9 673 337 10 104 507
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400 000,000 1 400 000,000 1 400 000,000 1 400 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,460 6,840 6,910 7,218
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej