pb.pl
4,8560 zł
-0,61% -0,0300 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 1998 II Q 1999 IV Q 1999 I Q 2000
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 3 671 307
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 890 236
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 612 613
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 415 054
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 728 351
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 1 618 587
Aktywa (tys. zł) 24 328 472 23 907 162 26 466 000 27 812 984
Kapitał własny (tys. zł)* 9 575 712 9 673 337 10 104 507 10 518 697
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400 000,000 1 400 000,000 1 400 000,000 1 400 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,296
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,840 6,910 7,218 7,513
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej