pb.pl
4,76 zł
1,71% 0,08 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 926 000 2 803 000 2 903 000 2 851 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -118 000 215 000 142 000 137 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -199 000 119 000 46 000 58 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -153 000 98 000 17 000 37 000
Amortyzacja (tys. zł) 712 000 653 000 683 000 695 000
EBITDA (tys. zł) 594 000 868 000 825 000 832 000
Aktywa (tys. zł) 21 652 000 24 455 000 24 446 000 23 940 000
Kapitał własny (tys. zł)* 11 975 000 12 044 000 11 774 000 11 816 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) -0,117 0,075 0,013 0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,125 9,177 8,972 9,004
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej