pb.pl
5,54 zł
1,28% 0,07 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 803 000 2 903 000 2 851 000 2 981 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 215 000 142 000 137 000 -1 848 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 119 000 46 000 58 000 -1 936 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 98 000 17 000 37 000 -1 898 000
Amortyzacja (tys. zł) 653 000 683 000 695 000 694 000
EBITDA (tys. zł) 868 000 825 000 832 000 -1 154 000
Aktywa (tys. zł) 24 455 000 24 446 000 23 940 000 22 826 000
Kapitał własny (tys. zł)* 12 044 000 11 774 000 11 816 000 10 007 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,075 0,013 0,028 -1,446
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,177 8,972 9,004 7,625
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej