pb.pl
4,8560 zł
-0,61% -0,0300 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 903 000 2 851 000 2 981 000 2 818 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 142 000 137 000 -1 848 000 109 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 46 000 58 000 -1 936 000 38 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 000 37 000 -1 898 000 39 000
Amortyzacja (tys. zł) 683 000 695 000 694 000 639 000
EBITDA (tys. zł) 825 000 832 000 -1 154 000 748 000
Aktywa (tys. zł) 24 446 000 23 940 000 22 826 000 22 141 000
Kapitał własny (tys. zł)* 11 774 000 11 816 000 10 007 000 10 015 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,028 -1,446 0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,972 9,004 7,625 7,631
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej