pb.pl
4,88 zł
2,52% 0,12 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 087 000 2 930 000 3 013 000 2 971 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 309 000 246 000 232 000 212 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 35 000 188 000 156 000 136 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 30 000 171 000 126 000 110 000
Amortyzacja (tys. zł) 770 000 710 000 733 000 716 000
EBITDA (tys. zł) 1 079 000 956 000 965 000 928 000
Aktywa (tys. zł) 22 104 000 21 855 000 22 186 000 21 963 000
Kapitał własny (tys. zł)* 12 396 000 12 554 000 12 074 000 12 203 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,023 0,130 0,096 0,084
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,446 9,566 9,200 9,299
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej