pb.pl
4,8560 zł
-0,61% -0,0300 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 013 000 2 971 000 2 926 000 2 803 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 232 000 212 000 -118 000 215 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 156 000 136 000 -199 000 119 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 126 000 110 000 -153 000 98 000
Amortyzacja (tys. zł) 733 000 716 000 712 000 653 000
EBITDA (tys. zł) 965 000 928 000 594 000 868 000
Aktywa (tys. zł) 22 186 000 21 963 000 21 652 000 24 455 000
Kapitał własny (tys. zł)* 12 074 000 12 203 000 11 975 000 12 044 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,096 0,084 -0,117 0,075
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,200 9,299 9,125 9,177
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej