pb.pl
5,47 zł
1,11% 0,06 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 930 000 3 013 000 2 971 000 2 926 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 246 000 232 000 212 000 -118 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 188 000 156 000 136 000 -199 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 171 000 126 000 110 000 -153 000
Amortyzacja (tys. zł) 710 000 733 000 716 000 712 000
EBITDA (tys. zł) 956 000 965 000 928 000 594 000
Aktywa (tys. zł) 21 855 000 22 186 000 21 963 000 21 652 000
Kapitał własny (tys. zł)* 12 554 000 12 074 000 12 203 000 11 975 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,130 0,096 0,084 -0,117
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,566 9,200 9,299 9,125
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej