pb.pl
13,0000 zł
4,00% 0,5000 zł
Telestrada SA (TLS)

Wyniki finansowe - TELESTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 II Q 2008 III Q 2008 IV Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 3 913 3 629
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 596 748
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 529 483
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 7 323 8 587 8 925 9 081
Kapitał własny (tys. zł)* 1 205 6 574 6 298 6 781
Liczba akcji (tys. szt.) 1 327,200 2 070,000 2 070,000 2 070,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,256 0,233
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,908 3,176 3,043 3,276
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej