pb.pl
13,0000 zł
4,00% 0,5000 zł
Telestrada SA (TLS)

Wyniki finansowe - TELESTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 642 15 003 14 751 14 657
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 947 3 021 2 919 1 608
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 889 3 014 2 923 1 619
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 853 2 976 2 888 1 427
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 2 947 3 021 2 919 1 608
Aktywa (tys. zł) 23 853 26 008 28 568 25 106
Kapitał własny (tys. zł)* 18 077 15 598 18 441 20 062
Liczba akcji (tys. szt.) 3 117,739 3 117,739 3 117,739 3 117,739
Zysk na akcję (zł) 0,915 0,955 0,926 0,458
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,798 5,003 5,915 6,435
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej