pb.pl
0,6150 zł
-5,38% -0,0350 zł
Teliani Valley Polska SA (TLV)

Wyniki finansowe - TELIANI

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 324 1 902 1 909 1 776
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 184 213 71 137
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 193 219 82 140
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 152 176 64 112
Amortyzacja (tys. zł) 22 20 19 19
EBITDA (tys. zł) 206 233 90 156
Aktywa (tys. zł) 4 144 4 273 3 588 3 874
Kapitał własny (tys. zł)* 2 839 3 014 3 078 3 190
Liczba akcji (tys. szt.) 5 720,000 5 720,000 5 720,000 5 720,000
Zysk na akcję (zł) 0,027 0,031 0,011 0,020
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,496 0,527 0,538 0,558
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej