pb.pl
6,5000 zł
3,17% 0,2000 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 211 910 335 194 424 283 554 270
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 019 6 582 22 137 21 930
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 886 7 319 20 852 19 359
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 053 -1 758 10 598 14 366
Amortyzacja (tys. zł) 4 260 3 951 4 442 4 759
EBITDA (tys. zł) 5 279 10 533 26 579 26 689
Aktywa (tys. zł) 654 980 709 334 767 433 843 343
Kapitał własny (tys. zł)* 178 251 174 817 184 825 201 810
Liczba akcji (tys. szt.) 22 970,000 22 970,000 22 970,000 22 970,000
Zysk na akcję (zł) -0,176 -0,077 0,461 0,625
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,760 7,611 8,046 8,786
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej