pb.pl
8,0200 zł
-8,66% -0,7600 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 273 051 64 346 148 572 168 720
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 009 -3 492 -6 214 -1 991
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 122 -3 878 -7 996 -2 410
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 342 -3 290 -7 868 -2 058
Amortyzacja (tys. zł) 3 786 3 824 3 672 3 657
EBITDA (tys. zł) 14 795 332 -2 542 1 666
Aktywa (tys. zł) 680 857 528 840 560 311 654 024
Kapitał własny (tys. zł)* 218 924 215 525 197 071 195 173
Liczba akcji (tys. szt.) 22 970,000 22 970,000 22 970,000 22 970,000
Zysk na akcję (zł) 0,276 -0,143 -0,343 -0,090
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,531 9,383 8,579 8,497
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej