pb.pl
7,1000 zł
-2,74% -0,2000 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 390 225 146 670 189 554 160 877
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 280 3 655 845 2 322
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 416 4 130 -422 1 759
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 373 3 156 -570 1 403
Amortyzacja (tys. zł) 3 421 3 322 3 735 3 705
EBITDA (tys. zł) 12 701 6 977 4 580 6 027
Aktywa (tys. zł) 675 918 579 117 594 519 568 100
Kapitał własny (tys. zł)* 223 562 226 767 210 474 212 066
Liczba akcji (tys. szt.) 22 970,000 22 970,000 22 970,000 22 970,000
Zysk na akcję (zł) 0,234 0,137 -0,025 0,061
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,733 9,872 9,163 9,232
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej