pb.pl
7,1000 zł
-2,74% -0,2000 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 IV Q 2012 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 118 882
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 4 204
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 3 100
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 2 486
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 2 623
EBITDA (tys. zł) 0 0 6 827
Aktywa (tys. zł) 353 163 349 343 0
Kapitał własny (tys. zł)* 113 349 118 492 0
Liczba akcji (tys. szt.) 15 570,000 15 570,000 15 570,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,160
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,280 7,610 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej