pb.pl
6,8600 zł
1,48% 0,1000 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 109 507 109 056 114 800 119 295
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 587 15 481 12 208 16 965
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 081 15 003 11 710 16 494
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 952 12 237 9 072 13 225
Amortyzacja (tys. zł) 1 706 1 712 1 865 2 222
EBITDA (tys. zł) 17 293 17 193 14 073 19 187
Aktywa (tys. zł) 375 023 380 453 376 614 371 877
Kapitał własny (tys. zł)* 207 527 221 016 228 429 246 775
Liczba akcji (tys. szt.) 75 042,226 75 042,226 75 042,226 75 042,226
Zysk na akcję (zł) 0,159 0,163 0,121 0,176
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,765 2,945 3,044 3,288
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej