pb.pl
4,6400 zł
-0,43% -0,0200 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 102 294 106 655 109 507 109 056
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 717 14 952 15 587 15 481
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 355 14 393 15 081 15 003
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 327 11 564 11 952 12 237
Amortyzacja (tys. zł) 1 165 1 693 1 706 1 712
EBITDA (tys. zł) 11 882 16 645 17 293 17 193
Aktywa (tys. zł) 346 113 369 346 375 023 380 453
Kapitał własny (tys. zł)* 184 699 196 336 207 527 221 016
Liczba akcji (tys. szt.) 75 042,226 75 042,226 75 042,226 75 042,226
Zysk na akcję (zł) 0,111 0,154 0,159 0,163
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,461 2,616 2,765 2,945
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej