pb.pl
6,8600 zł
0,00% 0,0000 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 204 227 173 599
Kapitał własny (tys. zł)* 66 897 68 628
Liczba akcji (tys. szt.) 65 573,800 65 573,800
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,020 1,047
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej