pb.pl
6,5000 zł
-1,52% -0,1000 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 94 047 96 061 102 294 106 655
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 202 13 677 10 717 14 952
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 092 13 374 10 355 14 393
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 703 10 875 8 327 11 564
Amortyzacja (tys. zł) 1 206 1 115 1 165 1 693
EBITDA (tys. zł) 18 408 14 792 11 882 16 645
Aktywa (tys. zł) 295 825 326 497 346 113 369 346
Kapitał własny (tys. zł)* 166 667 175 835 184 699 196 336
Liczba akcji (tys. szt.) 75 042,226 75 042,226 75 042,226 75 042,226
Zysk na akcję (zł) 0,183 0,145 0,111 0,154
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,221 2,343 2,461 2,616
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej