pb.pl
6,5000 zł
-1,52% -0,1000 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 84 214 88 080 89 471 88 337
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 121 13 016 10 843 13 833
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 070 12 933 10 717 13 653
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 582 10 504 8 261 10 862
Amortyzacja (tys. zł) 901 911 939 965
EBITDA (tys. zł) 14 022 13 927 11 782 14 798
Aktywa (tys. zł) 237 169 257 975 263 982 265 030
Kapitał własny (tys. zł)* 187 157 168 370 175 330 186 612
Liczba akcji (tys. szt.) 78 330,841 78 330,841 78 330,841 78 330,841
Zysk na akcję (zł) 0,135 0,134 0,105 0,139
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,389 2,149 2,238 2,382
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej