pb.pl
4,1400 zł
-6,33% -0,2800 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 75 158 71 193 80 117 78 619
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 125 8 770 12 002 10 746
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 058 8 723 12 008 10 553
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 653 6 943 9 726 8 646
Amortyzacja (tys. zł) 810 828 855 884
EBITDA (tys. zł) 8 935 9 598 12 857 11 630
Aktywa (tys. zł) 196 428 204 952 218 785 245 217
Kapitał własny (tys. zł)* 163 085 169 531 151 849 159 666
Liczba akcji (tys. szt.) 78 330,841 78 330,841 78 330,841 78 330,841
Zysk na akcję (zł) 0,085 0,089 0,124 0,110
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,082 2,164 1,939 2,038
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej