pb.pl
6,5000 zł
-1,52% -0,1000 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 80 117 78 619 80 229 85 776
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 002 10 746 9 728 13 824
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 008 10 553 9 518 13 676
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 726 8 646 7 540 10 959
Amortyzacja (tys. zł) 855 884 918 898
EBITDA (tys. zł) 12 857 11 630 10 646 14 722
Aktywa (tys. zł) 218 785 245 217 236 263 235 014
Kapitał własny (tys. zł)* 151 849 159 666 168 136 177 488
Liczba akcji (tys. szt.) 78 330,841 78 330,841 78 330,841 78 330,841
Zysk na akcję (zł) 0,124 0,110 0,096 0,140
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,939 2,038 2,146 2,266
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej