pb.pl
0,5700 zł
0,00% 0,0000 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Wyniki finansowe - KBDOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 898 3 386 2 109 3 133
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -673 31 -521 111
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 245 -22 619 -647 -822
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 283 -22 172 -647 -857
Amortyzacja (tys. zł) 374 301 286 270
EBITDA (tys. zł) -299 332 -235 381
Aktywa (tys. zł) 62 933 41 816 41 135 41 002
Kapitał własny (tys. zł)* -16 997 -39 122 -39 721 -40 546
Liczba akcji (tys. szt.) 9 926,850 9 926,850 9 926,850 9 926,850
Zysk na akcję (zł) -0,129 -2,234 -0,065 -0,086
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,712 -3,941 -4,001 -4,084
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej