pb.pl
1,9900 zł
-3,86% -0,0800 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Wyniki finansowe - TRAKCJA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 426 918 426 970 358 382 217 374
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -17 595 -45 455 -204 667 -25 252
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -22 549 -55 823 -212 543 -34 194
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -20 260 -45 755 -203 928 -28 954
Amortyzacja (tys. zł) 9 336 9 369 10 035 9 439
EBITDA (tys. zł) -8 259 -36 086 -194 632 -15 813
Aktywa (tys. zł) 1 662 274 1 739 234 1 484 320 1 475 244
Kapitał własny (tys. zł)* 605 132 567 426 420 243 404 388
Liczba akcji (tys. szt.) 51 399,548 51 399,548 86 450,977 86 450,977
Zysk na akcję (zł) -0,394 -0,890 -2,359 -0,335
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,773 11,040 4,861 4,678
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej