pb.pl
1,9660 zł
-1,50% -0,0300 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Wyniki finansowe - TRAKCJA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005 IV Q 2006 I Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 166 854 59 288
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 7 173 -518
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 8 190 434
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 6 025 -352
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 1 356 1 371
EBITDA (tys. zł) 0 0 8 529 853
Aktywa (tys. zł) 237 304 255 727 377 275 0
Kapitał własny (tys. zł)* 78 864 107 028 120 314 0
Liczba akcji (tys. szt.) 16 263,185 16 263,185 16 263,185 16 263,185
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,370 -0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,849 6,581 7,398 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej